Senet Karşılığı Avans Kredisi

Biz bireyler yada ticari işletmeler tarafından bir ürün yada hizmet alındığında karşılığını ödemek koşulu ile alacaklı bireye veya alacaklı işletmeye imzalanarak verilen belge ‘senet’ anlamı taşımaktadır. Tanımından da anlaşılacağı gibi senet herhangi bir mal yada hizmet alımı karşılığında imzalanmakta ve alacaklı bireye yada kuruma teslim edilmelidir. Üzerinde alınan mal yada hizmetin tutar bilgisi yazı ve rakam ile yer almakta,borçlunun borcunu ne zaman ödeyeceği bilgisini içeren vade yer almakta ve en önemlisi de borçlunun imzası yer almaktadır. Eğer bu üç şekil şartından herhangi bir tanesi eksik kalırsa o kıymetli evrak senet niteliği taşımamaktadır.

 

senetle avans kredisi
senetle avans kredisi Ziraat

Bireylerden veya ticari işletmelerden alınan senetler alacaklılar tarafından genellikle banka yolu ile tahsil edilmektedir. Bankalara teminata yada tahsile verilen senedin  vadesi geldiğinde banka personeli tarafından borçlu aranmakta ve ilgili ödeme vadesinin geldiği bilgisi verilmektedir. Eğer borçlu tarafından 3 gün içerisinde herhangi bir ödeme yapılmaz ise senet üzerinde noter aracılığı ile yapılan protesto işlemi uygulanmaktadır. Böylelikle alacaklılara  kanuni açıdan alacağını tahsil etme hakkı doğmaktadır. Birde bankalar aracılığı ile banka ile çalışmakta olan alacaklı firmanın teminatına vermiş olduğu senetler ile bankalardan ticari kredi kullanma olanakları doğmaktadır. Böylelikle alacaklı birey yada firmalar  nakit ihtiyaçlarını da bankalar aracılığı ile giderebilmektedir.

Senetle Kredi Veren Bankanın Şartları

Bankalardan senetle kredi verilirken bireyin yada firmanın kredi notu gibi sicili anlamında herhangi bir sorgulama yapılmaz. Henüz vadesi gelmemiş olan kıymetli evrak bankalara teslim edilerek bankalar tarafından avans kredi kapsamında bir kredi talep edilebilmektedir. İlgili kredi bireysel müşteriler için olmayıp sadece bankalar tarafından Ticari müşterilerine sunulan bir kredi türüdür. Ticari işletmelerin ellerinde bulunan senetler ile bankaya başvurması sonucu banka görevlisi tarafından ilgili senedin vadesinin gelmemiş olması,kıymetli evrak üzerinde bulunan tutarın ticari işletmenin talep ettiği kredi tutarını karşılaması gibi noktalar kontrol edilerek ilgili kredi başvuru talebi alınmaktadır. Onaylanması neredeyse %100 olan krediler ticari işletmelerin nakit ihtiyaçları için oldukça kârlı bir alış veriş olmaktadır.

İnternet üzerinden neredeyse hiç bir bankada yer almayan bu tip krediler genellikle çoğu banka tarafından verilmektedir. Ticari işletmeler bu tip kredi taleplerini çalışmakta oldukları bankalarda bulunan portföylerine belirterek işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Şimdilerde Ziraat Bankası tarafından verilebilmektedir.

One thought on “Senet Karşılığı Avans Kredisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir